#8 (Swe) How Emotions Are Made – Är du slav under dina känslor?

I avsnitt 8: Vi får reda på varför Stephen Segal klarade sig från skurkarna i “Under Siege 2”, diskuterar hur hjärnan fungerar, känslor skapas och vilka nya möjligheter och skyldigheter det innebär för människan. Avslutningsvis tittar vi tillbaka på förra veckans Challenge of the Week och delar ut en ny.

Hålltider:
1.00 Quote of the Week: “Assumption is the mother of all fuck-ups”
(Antaganden är alla misslyckandens moder,
www.youtube.com/watch?v=wg4trPZFUwc)
4.10 How Emotions are Made
4.55 Den traditionella synen på hjärnans funktioner
6.30 Den komplexa hjärnan
9.25 Känslor är sociala-kulturella konstruktioner
13.15 Vad är känslor?
14.50 Kan man tolka andra människors känslor?
16.40 Den mentala självkorrigeringsprocessen
18.40 Människans evolution under individens livstid
20.45 Att bli “sina upplevelsers arkitekt”
23.20 Den plastiska hjärnan
24.20 Kontroll leder till ansvar
26.30 Boksammanfattning
28.00 Omdöme, betyg, förmedlingskvot
31.10 Challenge of the Week – uppföljning från förra veckan
32.40 Ny Challenge of the Week
34.10 Slut

Leave a Reply