#4 (Swe) Peak Performance – Att nå den absoluta toppen

I avsnitt 4 pratar vi om varför människor är mer intresserade av att övertyga andra om att de har rätt, än att komma fram till det bästa resultatet, samt diskuterar den svenska psykologen Anders Ericssons storverk “Peak – How to master almost anything”.

Hålltider
00.45 Quote of the Week: Stephen Covey “De flesta lyssnar inte för att förstå utan för att få komma med sin replik”
5.45 Veckans bok: Peak av Anders Ericsson
6.20 om medfödd talang
9.40 att utveckla sin potential med “deliberate practice”
11.50 feedbackprocessens betydelse
14.15 problemlösning med mentala representationer
22.10 ta hjälp av befintlig kunskap
23.55 tiotusentimmarsregeln
25.00 fokus är avgörande
27.00 Bokomdöme & betyg
28.25 Challenge of the Week
33.00 slut

Leave a Reply