#3 (Swe) Richard Branson – Superentreprenörens vägar till framgång

Hålltider
1.20 Quote of the Week: Seneca
5.20 Richard Branson
7.00 RB:s böcker
10.25 Takeaways från böckerna
10.30 Framgång som följd av tuffa utmaningar
13.30 Att ta kalkylerad risk för att nå framgång
15.25 Riskasymmetri – stor uppsida, begränsad nedsida
16.25 Att våga gå all-in
20.00 Tre lärdomar från RB-citatet
“We do understand the risks involved and we are not going to push on blindly—to do so would be an insult to all those affected by this tragedy. We are going to learn from what went wrong, discover how we can improve safety and performance and then move forward together”
23.50 RB:s marknadsföringsmetoder
24.55 Superentreprenörer som filantroper
27.10 Challenge of the Week med giveaway!
32.10 Slut

Leave a Reply