#22 (Swe) Kryptospecial – Bitcoin och blockkedjor

I detta vårt sista avsnitt på svenska ger vi en grundkurs i Bitcoin, altcoins och blockkedjor. Fabian och Niklas från Market Makers reder ut begreppen, medan David och hans kompis Davva ger svar på några av de vanligaste frågorna om Bitcoin.

I fortsättningen kommer podden att heta Factor 2.9 och vara på engelska – i slutet av det här avsnittet berättar vi varför. Och parallellt med detta sista svenskspråkiga avsnitt lägger vi upp det första på engelska, även det en kryptospecial. Där pratar vi med Matthew Mezinskis från den stora internationella podden Crypto Voices. Lyssna på det här: Factor29 – 23-crypto-voices

TIDSSTAMPAR
1:35 Krypto-intervju med Fabian och Niklas
1:40 Kan de som utvecklar blockkedjor enkelt hoppa över till andra projekt?
3:25 Är nätverkseffekter avgörande för vilka valutor som överlever?
5:00 Om Bitcoin blir snabbt och effektivt, finns det då behov av andra valutor?
7:40 Vad tror ni krypto och blockkedjor åstadkommer på tio års sikt?
12:50 Hur viktigt är användarvänligheten för kryptovalutor?
14:05 Finns det en poäng i att Bitcoin ska kunna användas för vanliga transaktioner?
16:25 Vad är “lightning network”?

19:25 David och Davva berättar om grunderna för Bitcoin
19:40 Vad är blockchain?
21:50 Finns det någon nackdel med ett decentraliserat system?
26:10 Kan man låna Bitcoin?
26:45 Används Bitcoin till kriminell aktivitet i och med att det saknas statlig kontroll?
31:05 Det begränsade utbudet av Bitcoin
35:10 Vad får Bitcoin och blockchain för påverkan på samhället på tio års sikt?

38:05 Lyssna på det parallella krypto-avsnittet med Matthew Mezinskis på engelska samt info om den kommande förändringen i Faktor 2.9.

40:35 Tack och hej!

REFERENSER
33:55 The Bitcoin Whitepaper (page 8, section 12):bitcoin.org/bitcoin.pdf

Market Makers
@marketmakerspod

CryptoVoices
@cryptovoices

Leave a Reply