#20 (Swe) Del 1: Bible of Biases – Ta kontroll över dina beslut

Är du rationell? Nej, det är du inte, påstår vi. I alla fall långt ifrån alltid. I denna första del av två om kognitiva biases går vi igenom vad biases är, på vilka sätt de påverkar oss, varför det är viktigt att ha koll på dem och hur vi kan utnyttja dem.

Tidsstampar:

2:25 Vad är en bias?

6:00 Varför är det viktigt att ha koll på och bry sig om biases?

7:50 Varför har vi biases?

10:25 När påverkas vi av biases?

11:05 Om man vill bli av med biases – eller utnyttja dem – hur gör man då?

16:40 Growth mindset kontra fixed mindset

17:45 Hur kan man få syn på sina egna biases?

21:15 Hur kan man undvika eller minska sina biases mot andra människor?

22:25 Fler sätt att ta kontroll över sina biases

25:40 Andra aspekter på biases

35:40 Tack och hej!

Referenser:
18:45 Faktor 2.9 #2: Misbehaving, Richard Thaler

21:00 Implicit Association Test: implicit.harvard.edu/implicit/sweden/

22:20 Faktor 2.9 #4: Peak, Anders Ericsson – Deliberate Practice

30:10 Faktor 2.9 #16: Hjärnstark, Anders Hansen

32:10 Faktor 2.9 #5 och #6: Sapiens och Homo Deus, Yuval Noah Harari

Leave a Reply