#18 (Swe) Skin in the Game – Evolutionens dubbelgångare

Är du en som bidrar eller tär på samhället? I “Skin in the game” ställer Taleb grupper mot varandra – de med status och meriter utan att själva sätta något på spel, som proffspolitiker, och de som satsar och utvecklar utan att synas, som småföretagare och investerare. Evolutionens krafter har i alla tider belönat de aktörer som anpassat sig bäst, men hur har innebörden av att ”anpassa sig bäst” ändrats i och med de senaste århundradenas snabba utveckling av samhället? Lyssna för att få svaret.

Tidsstampar:
00:50 Intro veckans bok: “Skin in the game”
2:15 Quote of the Week: “När man bestämmer att göra en sak betyder det att man bestämmer att inte göra en annan”, Magnus Rönnlid
4:05 Boksnack “Skin in the Game”
5:00 De två sätten att bedöma framgång: evolutionärt/naturligt kontra mänskligt/intersubjektivt
6:10 Vad är “intellectual-yet-idiots”?
8:10 Andra grupper utan skin in the game
9:55 Scientism, när formen är viktigare än substansen
13:05 “Skin in the game is necessary for evolution”
14:25 Behovet av samhörighet och en gemensam känsla av skin in the game
20:45 Etiska konsekvenser, praktiska tips och principer från boken
21:10 Lindy-effekten
22:45 Fundera över hur incitamenten ser ut för personer som utövar någon sorts makt
23:35 Silverregeln: Gör inte mot andra det du inte vill bli utsatt själv
25:20 Satsa inte för högt om det kan få katastrofala följder
26:20 Exempel: att konsekvent köra alldeles för fort med bil och risken att bli av med körkortet
27:40 Omdöme, betyg, förmedlingskvot
31:40 Challenge of the Week: de två utmaningarna sedan förra veckan
34:50 COTW nästa vecka: Lyssna på en ljudbok
35:30 Tack och hej!

Referenser:
15:00 Daniel Coyle om gemensamt skin in the game i The Investors Podcast:
www.theinvestorspodcast.com/episodes/th…niel-coyle/
33:20 FreeCodeCamp.org

Leave a Reply