#15 (Swe) Work Principles: 1 + 1 = 3

En kedja är aldrig starkare än den svagaste länken. Därför är det extremt viktigt att skapa en stark kultur med lojala, smarta och kreativa människor när man bygger en organisation. I Work Principles tar Ray Dalio sina principer och det ovillkorliga sökandet efter sanningen ett steg längre och visar hur man maxar resultatet av samarbete.

Tidsstampar:
0:40 Quote of the Week: “If you want peace, prepare for war”.
2:40 Boken Work Principles – övergripande innehåll och struktur
4:00 Att utveckla maskinen / organisationen
6:20 Maskindelen kultur
6:55 Idea meritocracy
7:30 Believability-weighted decision making
8:30 The Dot Collector & Baseball cards
8:55 Thoughtful disagreement
10:25 Olika teknologiska verktyg – The Dot Collector
13:45 Radical truth & radical transparency
17:00 “Use time lavishly to get in sync and stay in sync”
20:55 Bli aldrig frustrerad – verkligheten är vad den är
23:00 Omdöme, betyg, förmedlingkvot
26:15 Challenge of the Week – förra veckans utmaning
31:30 COTW – veckans utmaning – bada i havet (kallt, i t.ex. Sverige) i minst 60 sekunder
32:35 Tack och hej!

Referenser:
22:40 Faktor 2.9 #8 “How emotions are made”: Faktor29 – 8-how-emotions-are-made

Leave a Reply